Discover What's Possible

ONS LOGO

Het logo van HR Innovation Caribbean straalt haar overtuiging uit van de meest belangrijke variabele voor succesvolle bedrijfsvoering: Verbinding. Of het nou gaat om mensen, processen, technieken of beleidsstukken; Verbinding tussen interne factoren is uiterst noodzakelijk om de beste resultaten te realiseren.

De kleuren in ons logo komen voort uit de kleurentheorie van L. Caluwé (1999) over verandering. Hij beschrijft ieder verandertraject als uniek en de wijze van aanpak is afhankelijk van situaties, mensen, organisatie, cultuur en context. Het denken in kleuren over veranderingen binnen organisaties maakt het handzaam te bepalen op welke methode projecten dienen te worden aangepakt.

VERANDERING WORDT GEREALISEERD DOOR MIDDEL VAN.....

Wijs op iedere kleur voor toelichting

de belangen van de belangrijkste spelers bij elkaar brengen en deze tot consensus laten komen middels onderhandeling

Politiek en Macht

onderzoek naar de beste oplossing en die planmatig implementeren in een rationeel proces

Regelen, Plannen en Sturen

het prikkelen van mensen op de juiste manier, zodat ze zich gewaardeerd en zien voelen in een sociaal proces

Motiveren en het 'wij' gevoel

mensen in leersituaties brengen, ze bewuster en bekwamer maken waardoor hun vermogens toenemen in een ontwikkelproces

Ontwikkelen en Leren

spontane evolutie een handje te helpen door ruimte te geven voor natuurlijke energie in een dynamiserend proces

Natuurlijk en Organisch

"Discover What's Possible"