Discover What's Possible

ONS LOGO

Het logo van HR Innovation Caribbean straalt haar overtuiging uit van de meest belangrijke variabele voor succesvolle bedrijfsvoering: Verbinding. Of het nou gaat om mensen, processen, technieken of beleidsstukken; Verbinding tussen interne factoren is uiterst noodzakelijk om de beste resultaten te realiseren.

De kleuren in ons logo komen voort uit de kleurentheorie van L. Caluwé (1999) over verandering. Hij beschrijft ieder verandertraject als uniek en de wijze van aanpak is afhankelijk van situaties, mensen, organisatie, cultuur en context. Het denken in kleuren over veranderingen binnen organisaties maakt het handzaam te bepalen op welke methode projecten dienen te worden aangepakt.

VERANDERING WORDT GEREALISEERD DOOR MIDDEL VAN.....

Wijs op iedere kleur voor toelichting

Politiek en Macht

Regelen, Plannen en Sturen

Motiveren en het 'wij' gevoel

Ontwikkelen en Leren

Natuurlijk en Organisch

"Discover What's Possible"

© 2020 by HR Innovation Caribbean. Proudly created with Wix.com